Tien ja pihan rakentaminen

Suodatinhiekka
Erityishiekka

Luonnonhiekka, jossa ei ole savipaakkuja, turvetta, juuria tai isoja kiviä.

Jakavan kerroksen alle estämään alus- ja päällysrakenteen kuuluvien ainesten sekoittuminen. Pienentämään alusrakenteen routimia haittoja.

Jakavan kerroksen murske

Luonnonsorasta tai kalliosta murskattu kiviaines. Raekoko 0...100 mm

Erityis- tai suodatinkerroksen päälle rakennekerrokseksi

Kantavan kerroksen murskeet

Luonnonsorasta tai kalliosta murskattu kiviaines. Raekoko 0-16, 0-32, 0-55 tai 0-100 mm

Jakavan kerroksen päälle rakenteen kantavuutta lisäämään. Alustan tasoittuminen mahdollisia päällysteitä varten (kivituhka, asfaltti ym.)

Sorateiden ja pihojen hoitomurske

Luonnonsorasta tai kalliosta murskattu kiviaines. Raekoko 0 - 16 mm

Vanhojen teiden ja pihojen reunan kunnostukseen.

Seulottu sora

Luonnonkiviainesta seulottuna. Raekoko 0-8 mm

Ohuet tasaukset, kuten pihalaattojen alle.

Sepelit

Luonnonkivestä tai kalliosta murskaamalla ja seulomalla valmistettua kiviainesta. Raekoko 3-8, 8-16 tai 16-32 mm.

Pihojen, kenttien ja pihateiden pintamateriaali.

Kivituhkat

Luonnonkivestä tai kalliosta murskaamalla ja seulomalla valmistettua kiviainesta. Raekoko 0-3 mm.

Pihojen, kenttien ja pihateiden pintamateriaali. Voi käyttää myös piha-laattojen tasausmateriaalina.

Salaojasora

Seulottu luonnonsoraa. Raekoko 8-16 tai 16-32 mm.

Kunnallisteknisten töiden salaojitusrakenteisiin.

Täyte

Hiekkaa tai soraa, jossa voi olla savipaakkuja, humusta, juuria tai muita epäpuhtauksia. Raekoko: ei määrätty.

Esim. maavallit ja penkareet.

Takaisin

 

 

Tulosta sivu