Yleis- ja talotäytöt

Seulottu hienotäyte

Routimaton hieno täytekiviaines. Raekoko 0-8 mm

Viemäri- ja vesijohtoputkien suojaustyöt

Karkeatäyte

Routimaton karkea täytekiviaines. Raekoko 100-200 mm

Kantava murske

Luonnonkivestä tai kalliosta murskattua. Raekoko 0-32 tai 0-55 mm

Tasaamaan alustaa ja lisäämään rakenteen kantavuutta

Kapillaarikatko

Luonnonkivestä tai kalliosta tehtyä kivi-ainesta. Raekoko 3-8, 8-16 tai 16-32 mm

Perusmuurin ympärille ja maanvastaisen lattian alle katkaisemaan kapillaarista kosteutta.

Leikkihiekka

Luonnonsoraa. Raekoko 1-5...8 mm

Lasten hiekkalaatikko ja leikkialueet

Takaisin

 

 

Tulosta sivu